Podrobnosti záznamu

Název
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně
Další názvy
    Correlation of HV-boreholes in the southern part of the Carpathian Foredeep on the basis of Foraminifers
Autor
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
Svazek/č.
    Roč. 6, č. jaro
Strany
    1
Rok
    1999
Klíčové slovo
    části
    Foraminifer
    HV-vrtů
    Jižní
    Karpatské
    Korelace
    Některých
    Předhlubně
    Základě
Abstrakt (česky)
   Na základě trendových analýz byla zpracována společenstva foraminifer z vrtů HV-304 Hrušovany nad Jevišovkou, HV-305 Slup a HV-306 Hevlín (data z HV-301 a HV-303 byla převzata od Čtyroké (1979)).Relativně bohatá společenstva byla přiřazena ke II. pásmu karpatu sensu Cicha a Zapletalová (1974). Celou mocnost sedimentů ve vrtech bylo možno rozdělit na tři úseky: transgresivní, maximálního prohloubení a závěrečného změlčení ve stropě vrtů (HV-304,HV-306). Na základě korelace výše zmíněných vrtů a vzhledem k absenci úseku s mělkovodní faunou ve vrtech situovaných blíže k západnímu okraji karpatské předhlubně jsem usoudila,že tyto mělkovodní sedimenty byly erodovány.
Abstrakt (anglicky)
   Correlation of HV-boreholes in the southern part of the Carpathian Foredeep on the basis of Foraminifers
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014