Podrobnosti záznamu

Název
    Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000
Další názvy
    A correlation of radon in deeper bedrock and indoor radon in rock types generalised the new geological map of the Czech Republic 1 : 500 000
Autor
    Barnet, Ivan
    Pacherová, Petra
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    radon in deeper basement, indoor radon, correlation
Klíčové slovo
    000
    500
    České
    Generalizovaných
    Geologické
    Geologickém
    Hlubším
    Horninových
    Korelace
    Mapy
    Nové
    Objektech
    Podloží
    Radonu
    Republiky
    Typech
Abstrakt (česky)
   Publikování nové geologické mapy ČR bez kvartérních sedimentů v měřítku 1 : 500 000 (Cháb et al. 2007) významně napomohlo studiu závislostí radonu v objektech na radonu v hlubším podloží. Celý projekt je součástí detailizace přechodného radonového indexu podle hlubšího podloží a přípravy pravděpodobnostních radonových map pro administrativní jednotky, která je jedním z hlavních cílů Radonového programu ČR na příští dekádu. Článek obsahuje základní statistické charakteristiky radonu v podloží a v objektech v generalizovaných horninových typech ČR.
Abstrakt (anglicky)
   A correlation of radon in deeper bedrock and indoor radon in rock types generalised the new geological map of the Czech Republic 1 : 500 000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014