Podrobnosti záznamu

Název
    Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
Údaj o odpovědnosti
    Čestmír Tomek, Ivan Ibrmajer, Tomáš Koráb, Anton Biely, Libuše Dvořáková, Jaroslav Lexa, Antonín Zbořil
Další názvy
    Crustal structures of the West Carpathians on deep reflection seismic line 2T
Autor
    Biely, Anton
    Dvořáková, Libuše
    Ibrmajer, Ivan
    Koráb, Tomáš
    Lexa, Jaroslav
    Tomek, Čestmír
    Zbořil, Antonín
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 1
Strany
    s. 3-26
Rok
    1989
Poznámky
    14 obr.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    550.8
Předmětová kategorie
    geologické interpretace geofyzikálních měření hlubších zón zemské kůry a větších regionů
    struktura Země
    Západokarpatská soustava
    zpracování a interpretace seizmických dat
Klíčové slovo
    2T
    Hlubinném
    Karpat
    Korové
    Profilu
    Reflexním
    Seizmickém
    Struktury
    Západních
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012