Podrobnosti záznamu

Název
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev)
Autor
    Nekovařík, Č.
    Žítt, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 88-89
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: Corrosion and colour alterations of lydite clasts (Cenomanian-lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Bohemian Cretaceous Basin
    Chemical alterations
    Lydite clasts
Klíčové slovo
    Alterace
    Barevné
    Buližníkových
    Cenoman-spodní
    česká
    Klastů
    Koroze
    Křídová
    Pánev
    Turon
Abstrakt (česky)
   Vývoj různých typů koroze i rozmanitých barevných alterací klastů souvisí s největší pravděpodobností se specifickými fázemi vývoje křídového klimatu a s působením dosud neznámých faktorů patrně převážně subaerického prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   Corrosion and colour alterations reflect special (possibly subaerial) palaeoenvironmental conditions affecting the coarse marine clastics, most probably during their subaerial exposure.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012