Podrobnosti záznamu

Název
    Kostra kočky domácí v sídlištním objektu z doby římské v trati Žleby u Vyškova na Moravě.
Další názvy
    Skelet of domesticated cat from the object from Romanian Period by Žleby near Vyškov (Moravia)
Autor
    Nývltová Fišáková, Miriam
    Šedo, Ondřej
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Archeologické rozhledy
Svazek/č.
    Roč. LV, č. 3
Strany
    22
Rok
    2003
Výraz tezauru
    doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. cats, archaeozoology, Roman Period
Klíčové slovo
    Doby
    Domácí
    Kočky
    Kostra
    Moravě
    Objektu
    římské
    Sídlištním
    Trati
    Vyškova
    Žleby
Abstrakt (česky)
   Nestarší kočka domácí na našem území.
Abstrakt (anglicky)
   The oldest domesticated cat in Czech Republic
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012