Podrobnosti záznamu

Název
    Koutulovití (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska
Další názvy
    Psychodidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (Northern Bohemia, Czech Republic)
Autor
    Ježek, Jan
    Preisler, Jiří
    Vonička, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy
Svazek/č.
    Roč. 2008, č. 26
Strany
    23
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Bohemia
    Czech Republic
    Diptera
    faunistics
    nature conservation
    new name combination
    new records
    Poland
    Psychodidae
Klíčové slovo
    Diptera
    Frýdlantska
    Hor
    Jizerských
    Koutulovití
Abstrakt (česky)
   V Jizerských horách a na Frýdlantsku se podařilo zaznamenat během několikaletého výzkumu na 79 lokalitách (včetně 79 dílčích biotopů) celkem 78 druhů koutulí (+ 1 subspécie) ve 32 rodech. Zastoupena byla hlavně podčeleď Psychodinae a jeden rod se 2 druhy podčeledi Sycoracinae. Druhy byly hodnoceny podle jejich biologického i ochranářského významu pro CHKO Jizerské hory a diskutováno jejich zoogeografické rozšíření. Novými druhy pro faunu Čech jsou: Berdeniella kocii Ježek, 2006 a B. pyrenaica Vaillant, 1976; Saraiella rotunda (Krek, 1970) je novým druhem pro území Polska. Nová kombinace rodového a druhového jména je navržena: Psychomora mycophila (Vaillant, 1988) comb.n. a jeho synonymum (= P. vanharai Ježek, 1995) je plně uznáno.
Abstrakt (anglicky)
   Altogether 32 genera and 78 species (incl. one subspecies) of the moth flies (mainly of the subfamily Psychodinae, with only one genus and two species of the Sycoracinae) are recorded from 79 localities (and 79 additional biotopes) in the Jizerské hory Mts and Frýdlant region. Distribution of all species of the moth flies, their importance and the conservation value for the Jizerské hory Protected Landscape Area are discussed. Two species are new for the fauna of Bohemia: Berdeniella kocii Ježek, 2006 and B. pyrenaica Vaillant, 1976; Saraiella rotunda (Krek, 1970) is new for Poland. One new name combination is proposed Psychomora mycophila (Vaillant, 1988) comb.n. and one synonymy (= P. vanharai Ježek, 1995) is really recognized.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012