Podrobnosti záznamu

Název
    Kritéria výběru přírodního kamene pro opravu památek: experimentální hodnocení vybraných českých pískovců pro opravu Karlova mostu
Další názvy
    Criteria for the selection of naturalstone for the repair of monuments: experimental evaluation of selected Czech sandstones for the repair of the Charles Bridge
Autor
    Přikryl, Richard
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    9. konference WTA CZ (Ostrava 2007), Sanace a rekonstrukce staveb 2007
Strany
    12
Poznámky
    Akce: 2007
Výraz tezauru
    Charles bridge
    durability
    repair
    sandstone
Klíčové slovo
    českých
    Experimentální
    Hodnocení
    Kamene
    Karlova
    Kritéria
    Mostu
    Opravu
    Památek
    Pískovců
    Přírodního
    Výběru
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Experimentální výzkum trvanlivosti českých pískovců
Abstrakt (anglicky)
   Experimental study of durability of Czech sandstones
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012