Podrobnosti záznamu

Název
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
Údaj o odpovědnosti
    Blanka Šreinová, Dana Oliveriová, Vladimír Šrein
Další názvy
    White mica schists from Krušné hory Mts. (relics of high-pressure metasediments), their specific mineralogy and petrology as an ideal control factor for industrial use
Autor
    Oliveriová, Dana
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 2
Strany
    s. 116-123
Rok
    1994
Poznámky
    2 diagr., 7 tab., 13 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    chemismus minerálů
    granáty
    krušnohorské krystalinikum
    metamorfóza vysokotlaká
    minerály horninotvorné
    muskovit
    nerudy
    relikt
    svor
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Měděnec (Chomutov)
Klíčové slovo
    Bílé
    Faktor
    Ideální
    Jako
    Kontrolní
    Krušnohorské
    Metasedimentů
    Mineralogie
    Petrologie
    Průmyslové
    Relikty
    Specifická
    Svory
    Vysokotlakých
    Využití
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012