Podrobnosti záznamu

Název
    Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
Další názvy
    Soapstone as a historical building and sculptural material in northern Moravia and restoration of an important monument from this stone
Autor
    Gajda, Jakub
    Martinec, Petr
    Přikryl, Richard
    Vavro, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    9. konference WTA CZ (Ostrava 2007), Sanace a rekonstrukce staveb 2007
Strany
    11
Poznámky
    Akce: 2007
Výraz tezauru
    building stone
    Moravia
    restoration
    soapstone
Klíčové slovo
    Historický
    Jako
    Kamene
    Krupník
    Materiál
    Moravy
    Památky
    Restaurování
    Severní
    Sochařský
    Stavební
    Tohoto
    Umělecké
    Významné
Abstrakt (česky)
   Přehled o historickém použití krupníku jako stavebního kamene, příklad restaurování
Abstrakt (anglicky)
   Overview of the historical use of soapstone as a building stone, example of restoration
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012