Podrobnosti záznamu

Název
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
Údaj o odpovědnosti
    Jan Vítek
Autor
    Vítek, Jan, 1946-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 107, č. 1
Strany
    s. 82-84
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    diskuse
    eklogit
    glaciální modelace
    krušnohorské krystalinikum
    kvartér Českého masivu
    nivace
    peneplén
    periglaciální jevy
    pleistocén
    puklinatost
    reliéf
    skalní útvar
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Krušné hory-Klínovec
Klíčové slovo
    části
    Eklogitech
    Hor
    Krušných
    Kryogenní
    Tvary
    Vrcholové
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012