Podrobnosti záznamu

Název
    Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice
Údaj o odpovědnosti
    Tadeáš Czudek
Další názvy
    Cryopediment in the Litava River valley east of Bučovice, Central-Moravian Carpathians
Autor
    Czudek, Tadeáš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    s. 8-12
Rok
    2008
Poznámky
    5 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2007
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    eroze
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geomorfologie
    kvartér Západních Karpat
    pediment
    periglaciální jevy
    pleistocén
    reliéf
    terasa říční
Geografické jméno
    Brankovice (Vyškov, Bučovice)
    Morava (Česko)
    Nesovice (Vyškov, Bučovice)
Klíčové slovo
    24-441
    Bučovic
    Bučovice
    Karpaty
    Kryopediment
    Litavy
    Středomoravské
    údolí
    Východně
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 4. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012