Podrobnosti záznamu

Název
    Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
Údaj o odpovědnosti
    Zdeňka Brunnerová, Karel Dušek, Jana Hladíková, Zdeňka Kadounová, Mojmír Opletal
Další názvy
    Crystalline limestones of the Ondřejovice deposit
Autor
    Brunnerová, Zdeňka
    Dušek, Karel
    Hladíková, Jana
    Kadounová, Zdeňka
    Opletal, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 26-27
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    prognózy zásob
    příkrov
    silesikum
    technologické vlastnosti
    vápenec
    vlastnosti technologické
    zemědělství
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Ondřejovice
    Rejvíz
Klíčové slovo
    Krystalické
    Ložiska
    Ondřejovice
    Vápence
Abstrakt (česky)
   Při výzkumu ve v. části Hrubého Jeseníku byly prognózně zhodnoceny krystalické vápence v j. předpolí lomu u Ondřejovic. Zkoumané území patří vrbenské skupině v příkrovu vysoká hole. Krystalické vápence vystupují v nejvyšší šupině, tektonicky oddělené od okolních fulitů. Krystalické vápence v lomu Ondřejovice jsou těženy k výrobě kameniva - silniční drti; pro tento účel nejsou ideální surovinou pro vysoký otěr při výrobě. Technologické zkoušky prokázaly možnost jejich využití v zemědělství k vápnění půd. Bylo vyhodnoceno 6 mil. tun krystalického vápence v prognózních zásobách P1
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012