Podrobnosti záznamu

Název
    Krystalinita illitu a odraznost vitrinitu v siliciklastických horninách paleozoika na JV Českého masívu
Další názvy
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif