Podrobnosti záznamu

Název
    Krystalochemie minerálních fází v systému UO3-H2O (schoepit-metaschoepite-"dehydratovaný schoepit")
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Čejka
Další názvy
    Crystal chemistry of mineral phases in the UO3-H2O system (schoepite-metaschoepite-"dehydrated schoepite")
Autor
    Čejka, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 99-109
Rok
    2000
Poznámky
    9 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    hydroxidy
    krystalochemie
    krystalová struktura
    minerály uranu
    mřížkové parametry
    schoepit
    syntetický materiál
Klíčové slovo
    Fází
    Krystalochemie
    Minerálních
    Schoepit
    Schoepit-metaschoepite-"dehydratovaný
    Systému
    UO3-H2O
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012