Podrobnosti záznamu

Název
    Krystalochemie slíd a deformace jejich krystalových struktur
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Weiss, Milan Rieder
Další názvy
    Crystal chemistry of micas and deformation of their crystal structures
Autor
    Rieder, Milan
    Weiss, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 3
Rok
    1995
Poznámky
    10 obr., 33 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    fylosilikáty
    krystalochemie
    krystalová struktura
    minerály horninotvorné
    slídy
    vlastnosti chemické
Klíčové slovo
    Deformace
    Krystalochemie
    Krystalových
    Slíd
    Struktur
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012