Podrobnosti záznamu

Název
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
Další názvy
    The pyrrhotite crystals in the Kutná Hora ore district, Czech Republic
Autor
    Malec, Jan
    Novák, František
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 10, č. 0
Strany
    5
Rok
    2002
Výraz tezauru
    pyrrhotite, morphology, paragenesis, X-ray data, chemical composition, genesis, Kutná Hora
Klíčové slovo
    Krystaly
    Kutnohorském
    Pyrhotinu
    Revíru
    Rudním
Abstrakt (česky)
   Pyrhotin je na ložisku Kutná Hora běžným masivním minerálem, ale ve formě krystalů je vzácný. Tvoří malé tabulky a lístečky v dutinách drobných křemenných žil, narostlé na krystalech čirého křemene a těsně asociující s krystaly kalcitu, sideritu, pyritu a ortochamositu. Složení krystalů pyrhotinu je blízké Fe7S8, jsou feromagnetické a mají monoklinickou strukturu typu 4C. Stejné vlastnosti má i masivní pyrhotin z rudních žil. Nerostná asociace s krystaly pyrhotinu patří k tzv. alpské paragenezi, která představuje doznívání hydrotermální činnosti po vzniku rudních žil.
Abstrakt (anglicky)
   The pyrrhotite crystals in the Kutná Hora ore district, Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014