Podrobnosti záznamu

Název
    Ksztaltowanie sie parametru b rozkladu Gutenberga-Richtera w aktywnych sejsmicznie rejonach górnóslaskiego zaglebia weglowego
Údaj o odpovědnosti
    Józef Dubiňski, Boguslaw Syrek
Další názvy
    Změny v rozložení koeficientu b energeticko-četnostního vztahu Gutenberga-Richtera v seizmicky aktivních oblastech hornoslezské uhelné pánve
Autor
    Dubiňski, Józef
    Syrek, Boguslaw
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana
Svazek/č.
    Roč. 83
Strany
    s. 143-158
Rok
    1990
Poznámky
    3 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Předmětová skupina
    antropogenní jevy
    hornoslezská pánev
    metoda seizmická
    seizmika
    těžba podzemní
    zpracování dat
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Aktywnych
    Górnóslaskiego
    Gutenberga-Richtera
    Ksztaltowanie
    Parametru
    Rejonach
    Rozkladu
    Sejsmicznie
    Weglowego
    Zaglebia
Abstrakt (česky)
   Koeficient b energeticko-četnostního vztahu Gutenberga-Richtera je považován za fyzikální veličinu, která se před výskytem seismických jevů vyznačuje výraznou proměnlivostí. Pro 4 oblasti hornoslezské uhelné pánve, které byly v letech 1977-87 nejvíce aktivní, byl koeficient b vypočten metodou Aki-Atsu. Analýza ukázala dobrou kvalitativní a slabší kvantitativní korelaci koeficientu b se stavem ohrožení důlními otřesy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012