Podrobnosti záznamu

Název
    Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
Údaj o odpovědnosti
    Tadeáš Czudek
Další názvy
    Dome-like hills in the northern part of the Nízký Jeseník Upland
Autor
    Czudek, Tadeáš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 1
Strany
    s. 31-42
Rok
    1995
Poznámky
    6 obr., 2 pl., 14 bibl.
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Předmětová skupina
    geomorfologie
    karbon-spodní
    kvartér
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    morfogeneze
    pahorek
    sedimenty klastické
    terciér
    zalednění
    zvětrávání mrazové
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Krnov (Bruntál)
Klíčové slovo
    části
    Jeseníku
    Kupovitý
    Nízkého
    Reliéf
    Severní
Abstrakt (anglicky)
   Dome-like hills are broadly distributed relief features SW of the town Krnov in the northern part of the Nízký Jeseník Upland. Their genesis has not yet been solved in the area. In the author's opinion the dome-like hills may have already begun to develop as inselbergs in the Palaeogene. Inselberg-like hills are closely connected with more resistant rocks mainly in places where the rocks are less fissured. The main process in the Pleistocene remodelling of the phenomena was the down-wearing (smoothing and flattening) of the landscape. The impact of back-wearing is in our case of secondary significance
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012