Podrobnosti záznamu

Název
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Jakub Plášil, Jiří Sejkora a Viktor Goliáš
Další názvy
    Cuprosklodowskite from the uranium deposit Zálesí near Javorník in the Rychlebské hory Mountains (Czech Republic)
Autor
    Goliáš, Viktor
    Goliáš, Viktor, 1971-
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 2
Strany
    3
    s. 205-207
Rok
    2008
Poznámky
    1 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    kuprosklodowskit
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    minerály uranu
    mřížkové parametry
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    rudy U
    sběratelství
    silikáty
Výraz tezauru
    cuprosklodowskite
    Czech Republic
    uranium deposit Zálesí
    uranyl minerals
Geografické jméno
    Morava severní (Česko)
    Zálesí (Jeseník, Jeseník)
Klíčové slovo
    Česká
    Horách
    Javorníka
    Kuprosklodowskit
    Ložiska
    Republika
    Rychlebských
    Uranového
    Zálesí
Abstrakt (česky)
   Supergenní Cu uranyl silikát, kuprosklodowskit, byl nalezen v opuštěných důlních chodbách uranového ložiska Zálesí lokalizovaného u Javorníku, Rychlebské hory, Česká republika. Vytváří světle jablečně zelené práškovité agregáty tvořené drobnými krystaly o velikosti do 5 mikronů na křemenné žilovině s rozptýlenou uranovou mineralizací (představovanou arsenáty uranylu: metanováčekit-metazeunerit) a chalkopyritem.

   Supergenní Cu uranyl silikát, kuprosklodowskit, byl nalezen v opuštěných důlních chodbách uranového ložiska Zálesí lokalizovaného u Javorníku, Rychlebské hory, Česká republika. Vytváří světle jablečně zelené práškovité agregáty tvořené drobnými krystaly o velikosti do 5 mikronů na křemenné žilovině s rozptýlenou uranovou mineralizací (představovanou arsenáty uranylu: metanováčekit-metazeunerit) a chalkopyritem.
Abstrakt (anglicky)
   The supergene copper uranyl silicate, cuprosklodowskite, was found at abandoned mine adits of the Zálesí uranium deposit, located near Javorník, the Rychlebské hory Mountains, Czech Republic. It forms light apple green earthy aggregates formed by tiny crystals up to 5 microns in size on quartz gangue with disseminated uranium mineralization, represented by uranyl arsenates (metanováčekite - metazeunerite) and chalcopyrite.

   The supergene copper uranyl silicate, cuprosklodowskite, was found at abandoned mine adits of the Zálesí uranium deposit, located near Javorník, the Rychlebské hory Mountains, Czech Republic. It forms light apple green earthy aggregates formed by tiny crystals up to 5 microns in size on quartz gangue with disseminated uranium mineralization, represented by uranyl arsenates (metanováčekite - metazeunerite) and chalcopyrite.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    18. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012