Podrobnosti záznamu

Název
    Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohře
Autor
    Spanilá, Tamara
    Šťastný, Martin
Konference
    Konferencia s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží (20.10.1999-21.10.1999 : Bratislava, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží
Strany
    s. 89-96
Poznámky
    Překlad názvu: Quality of sediments into some water reservoirs on the Ohre River basin
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    distribution
    heavy metals
    silting
Klíčové slovo
    Kvalita
    Nádržích
    Některých
    Ohře
    řece
    Sedimentů
    Vodních
Abstrakt (česky)
   Suspendovaná pevná fáze nesená vodním tokem a spodní sedimenty mají značný hydrochemický význam v procesu rozmisťování a přenosu škodlivin. Sedimentace usazenin ve vodních nádržích má kromě zabahnění také další záporné jevy.
Abstrakt (anglicky)
   Suspended solid phase carried by the water flow and bottom sediments, are considerable hydrochemical significance in the process distribution and transportations of pollutans. The sedimentation of deposits in water reservoirs has besids siltation, also other negative effects.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012