Podrobnosti záznamu

Název
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
Údaj o odpovědnosti
    Radomír Muzikář
Další názvy
    Quantitative anthropogenic impacts on groundwater, their ecological impacts and ground and surface water interactions
Autor
    Muzikář, Radomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 59, č. 8
Strany
    s. 275-280
Rok
    2009
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    556
Předmětová skupina
    bilance podzemních vod
    ekosystém
    hladina podzemní vody
    hydraulika
    kolmatace
    koryto
    legislativa
    lidské aktivity
    mokřad
    průzkum hydrogeologický
    voda podzemní
    voda povrchová
    vodní režim
    zóna nenasycená
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    Antropogenní
    Do
    Dopady
    Ekologické
    Interakce
    Kvantitativní
    Podzemní
    Povrchové
    Vody
    Zásahy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 6. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012