Podrobnosti záznamu

Název
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Klika
Další názvy
    Quantitative determination of selected minerals in clastic sediments by infared spectroscopy method
Autor
    Klika, Zdeněk, 1943-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 1
Strany
    s. 31-59
Rok
    1990
Poznámky
    19 obr., 5 tab., 13 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    chlority
    karbonáty
    křemen
    mineralogie jílová
    minerály
    minerály jílové
    sedimenty klastické
    spektrometrie IR
    živce
Klíčové slovo
    Infračervené
    Klastických
    Kvantitativní
    Metodou
    Minerálů
    Sedimentech
    Spektroskopie
    Stanovení
    Vybraných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012