Podrobnosti záznamu

Název
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
Autor
    Houzar, S.
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vlastivědný sborník Vysočiny : oddíl věd přírodních
Svazek/č.
    č. 16
Strany
    s. 3-11
Rok
    2003
Poznámky
    Překlad názvu: Wollastonite in quartzitic gneisses of Moldanubicum in the eastern vicinity of Jihlava, western Moravia
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    gneiss
    quartz
    wollastonite
Klíčové slovo
    Jihlavy
    Kvarcitické
    Moldanubikum
    Morava
    Okolí
    Ruly
    Východním
    Wollastonitem
    Západní
Abstrakt (česky)
   Neobvyklé kvarcitické ruly s wollastonitem byly nalezeny v pestré skupině Moldanubika. Charakteristika horniny, asociace minerálů a geneze wollastonitu jsou doloženy.
Abstrakt (anglicky)
   Unusual wollastonite-bearing quartzitic rocks were found in varied group of Moldanubicum. Characteristics of rocks, mineral assemblages and genesis of wollastonite are given.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012