Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
Další názvy
    Quaternary of the Morava and Dyje Rivers confluence area
Autor
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Sand dunes, Late glacial, Heavy minerals, Archaeology
Klíčové slovo
    Dyje
    Kvartér
    Moravy
    Oblasti
    Soutokové
Abstrakt (česky)
   Eolické písky překrývají svrchnopleistocenní fluviální štěrky v údolí Moravy a Dyje. Duny jsou pozdněglaciálního stáří, na jejich povrchu je doloženo osídlení - Mezolit až Slované.
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary of the Morava and Dyje Rivers confluence area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014