Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi : (13-14 Nymburk)
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Čech, Oldřich Holásek
Další názvy
    Quaternary and Cretaceous sediments between Velký Osek, Veltruby and Sendražice
Autor
    Čech, Stanislav, 1951-
    Holásek, Oldřich, 1938-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Strany
    s. 20-24
Rok
    2007
Poznámky
    3 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    cenoman
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    kolínský faciální vývoj
    korelace stratigrafická
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér Polabí
    litologie
    mapa geologická
    pleistocén-svrchní
    profil vrtný
    sedimentace fluviální
    stratigrafická hranice
    tektonika fundamentu
    turon
    zlom
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Kolín-Sendražice
    Velký Osek (Kolín, Kolín)
    Veltruby (Kolín, Kolín)
Klíčové slovo
    13-14
    Křídové
    Kvartérní
    Nymburk
    Osekem
    Sedimenty
    Sendražicemi
    Velkým
    Veltruby
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012