Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk
Další názvy
    Quaternary and Cretaceous sediments in the area of the map sheet 13-1541 Nymburk
Autor
    Čech, Stanislav
    Havlíček, Pavel
    Holásek, Oldřich
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Quaternary, Cretaceous, geological map
Klíčové slovo
    13-141
    Křídové
    Kvartérní
    Listu
    Nymburk
    Sedimenty
    území
Abstrakt (česky)
   V křídových sedimentech bylo v cenomanu rozlišeno flufiální, paralické a mariinní prostředí, byla paleontologicky ověřena hranice cenoman/turon. Na základě vrtů byla provedena strukturní analýza křídových sedimentů. V kvartérních sedimentech byla provedena revize fluviálních a eolických sedimentů, zhodnocena byla přehloubená fluviální koryta
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary and Cretaceous sediments in the area of the map sheet 13-1541 Nymburk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014