Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní fluviální sedimenty na území listu 12-322 Hudlice
Další názvy
    Quaternary fluvial sediments on the map sheet 12-322 Hudlice
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    2
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Quaternary fluvial sediments, stratigraphy, lithology
Klíčové slovo
    12-322
    Fluviální
    Hudlice
    Kvartérní
    Listu
    Sedimenty
    území
Abstrakt (česky)
   Na denudačním území listu 12-322 Hudlice se vyskytuje kvartér pouze v omezené míře (sedimenty fluviální, deluvioeolické, deluviální, deluviofluviální, vápnité chemogenní a antropogenní. Stratigrafiky nejvýznamnější jsou pleistocenní fluviální akumulace Berounky (3 náležejí do spodního, 4 do středního a jedna do svrchního pleistocénu).
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary fluvial sediments on the map sheet 12-322 Hudlice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014