Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Raška
Další názvy
    Quaternary morphogenesis of the Elbe valley in central part of the České středohoří Mts.: new data from GIS analyses and relative dating of stony accumulations and slope depressions : (02-41 Ústí nad Labem)
Autor
    Raška, Pavel, 1982-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Strany
    s. 115-119
Rok
    2010
Poznámky
    4 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2009
Klasifikační znak
    55(1)
    551.4
    551.7
    551.8
Skupina konspektu
    502
    551
Předmětová skupina
    aluvium
    horniny vulkanické
    kvartér
    kvartér Českého středohoří
    morfostruktura
    ochrana přírody
    reliéf
    reliéf vulkanický
    rokle
    suťový svah
    systém GIS
    zvětrávání
Geografické jméno
    Čechy severní (Česko)
    České středohoří (Česko)
    Ústí nad Labem-oblast (Česko)
Klíčové slovo
    02-41
    Akumulací
    Analýz
    části
    Českého
    Data
    Datování
    Depresí
    GIS
    Kamenitých
    Kvartérní
    Labem
    Labského
    Morfogeneze
    Nová
    Relativního
    Střední
    Středohoří
    Svahových
    údolí
    Ústí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 1. 2011
Datum importu
    8. 8. 2012