Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Další názvy
    Quaternary sediments and fossil soils at the locality Kienberk near Mikulov
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 147-148
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    miocén
    ochrana přírody
    pedogeneze
    profil geologický
    půda fosilní
    těžké minerály
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mikulov (Břeclav)
Klíčové slovo
    34-23
    Břeclav
    Fosilní
    Kienberku
    Kvartérní
    Mikulova
    Půdy
    Sedimenty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012