Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty a přírodní nebezpečí v okolí Santa Lucie ve střední Nikaragui
Další názvy
    Quaternary sediments and natural hazards in the environs of Santa Lucia in central Nicaragua
Autor
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    2
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Natural hazards, Quaternary, fluvial, lacustrine and slope sediments, alluvial fans, landslides, sinkhole, radiocarbon dating
Klíčové slovo
    Kvartérní
    Lucie
    Nebezpečí
    Nikaragui
    Okolí
    Přírodní
    Santa
    Sedimenty
    Střední
Abstrakt (česky)
   Okolí Santa Lucia je převážně v denudačním území. Kvartérní sedimenty jsou representovány svahovými, fluviálními a jezerními sedimenty včetně výplavových kuželů. Přírodní nebezpečí jsou sesuvy, poklesy, výplavové kužele a občasné záplavy.
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary sediments and natural hazards in the environs of Santa Lucia in central Nicaragua
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014