Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
Údaj o odpovědnosti
    Václav Cílek
Další názvy
    The Quaternary sediments of the Jedlka site in the České středohoří Mts. and their significance for slope movements analysis
Autor
    Cílek, Václav, jr.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 119-121
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    horniny vulkanické
    kvartér
    kvartér Českého středohoří
    sesuv
    stabilita svahu
    suťový svah
    vulkanity Českého středohoří
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Jedlka (Děčín)
Klíčové slovo
    02-41
    Českém
    Jedlka
    Kvartérní
    Labem
    Lokality
    Pohybů
    Poznání
    Sedimenty
    Středohoří
    Svahových
    Ústí
    Význam
Abstrakt (anglicky)
   The area of the neovolcanic České středohoří Mts. is affected by numerous, fossil and active landslides and slow, creeping slope movements. The majority of landslides are associated with underlying soft, often clayey Upper Cretaceous rocks that disinegrate under the heavy neovolcanic load. The other less common group of landslides is associated with unhomogenities within neovolcanic massif. The volcano-sedimentary intercalations formed by zeolites (phillipsite) and smectite separate individual lava flows and they act as groundwater flow barrier and cause the landsliding. The thick slope sediments are in glacial conditions removed by solifluction and they may form the accumulation valley terraces that resemble "classic" river terraces but they almost do not contain any fluviatile sediments
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012