Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů
Autor
    Cílek, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 119-121
Rok
    2001
Poznámky
    Projekt: GA205/98/1551, GA ČR
    Překlad názvu: The Quarternary sediments of the Jedlka site in the České středohoří Mts. and their significance for slope movements analysis
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Candslide
    Neovolcanics
    Zeolites
Klíčové slovo
    Českém
    Jedlka
    Kvartérní
    Lokality
    Pohybů
    Poznání
    Sedimenty
    Středohoří
    Svahových
    Význam
Abstrakt (česky)
   Hluboce založený sesuv Jedlka je silně ovlivněn proplástky, které obsahují jílové minerály a zeolity.
Abstrakt (anglicky)
   The area of the neovolcanic České středohoří Mts. is affected by numerous, fossil and acive landslides and slow, creeping slope movements. The volcano-sedimentary intercalations formed by zeolites (phillipsite) and smectite separate individual lava flows and they act as groundwater flow barrier and cause the landsliding.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012