Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Holásek
Další názvy
    Quaternary sediments on the map sheet area 12-144 Lány
Autor
    Holásek, Oldřich, 1938-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Strany
    s. 67-70
Rok
    2007
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Klasifikační znak
    55(1)
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geologie regionální
    koluvium
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    litologie
    mapa geologická
    pleistocén
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty antropogenní
    sedimenty organické
    stratigrafie
    terasa říční
    záplavová niva
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Lány (Rakovník, Kladno)
Klíčové slovo
    12-14
    12-144
    Kvartérní
    Lány
    Listu
    Rakovník
    Sedimenty
    území
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012