Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na území listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Holásek
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 34-35
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    kvartér
    sedimentace fluviální
    sedimenty deluviální
    sedimenty deluviofluviální
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Nasavrky
Klíčové slovo
    13-44
    13-441
    Hlinsko
    Kvartérní
    Listu
    Nasavrky
    Sedimenty
    území
Abstrakt (česky)
   Mapování kvartérních sedimentů na listu 1:25 000 Nasavrky.Kvartérní sedimenty jsou zde zachovány ve velmi omezené míře. Fluviální písky a štěrky jsou vyvinuty především v nivě Chrudimky, nejrozsáhlejší jsou deluviální sedimenty pleistocénu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012