Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na území listu 23-33 Veselí nad Lužnicí
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Holásek
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 32-34
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    kvartér
    sedimentace fluviální
    sedimenty deluviální
    sedimenty deluviofluviální
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Veselí nad Lužnicí
Klíčové slovo
    23-33
    Kvartérní
    Listu
    Lužnicí
    Sedimenty
    území
    Veselí
Abstrakt (česky)
   Mapování kvartérních sedimentů na listu Veselí nad Lužnicí (1:50 000). Nejvyšší mocnosti a plošné rozšíření mají terasy Lužnice a Nežárky. Jejich petrografické i litologické složení se značně liší. Zatímco terasy Lužnice jsou jemnozrnné s obsahem živce a kolísavého podílu křemene, Nežárka ukládá hrubozrnné štěrky s převahou složek granitoidů a krystalinických hornin. Antropogenní uloženiny tvoří mohutné náspy podél toku Nové řeky a rozsáhlé rybniční hráze.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012