Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-411,413 Přední Výtoň (32-41 Vyšší Brod)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Holásek
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 35-37
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    kvartér
    sedimentace fluviální
    sedimenty deluviální
    sedimenty deluviofluviální
    stratigrafie
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Přední Výtoň
Klíčové slovo
    32-41
    32-411,413
    Brod
    Kvartérní
    Listu
    Přední
    Sedimenty
    území
    Vyšší
    Výtoň
Abstrakt (česky)
   Území listu 1:50 000, Vyšší Brod je součástí kvartérně denudační oblasti s omezeným zachováním kvartéru. Fluviální písky a štěrkovité písky tvořící terasy Vltavy jsou dnes pod hladinou lipenské nádrže. Na území listu převažují deluviální až deluviálně-soliflukční kamenitohlinité sedimenty. Z organických sedimentů jsou místy zastoupeny rašeliny, slatiny a v mrtvých ramenech Vltavy též hnilokaly.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012