Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na území listu 33-112 Chlum u Třeboně (33-11 Třeboň)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Holásek
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 30-32
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    kvartér
    rašelina
    sedimentace fluviální
    sedimenty deluviální
    sedimenty deluviofluviální
    stratigrafie
Geografické jméno
    Chlum u Třeboně
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    33-11
    33-112
    Chlum
    Kvartérní
    Listu
    Sedimenty
    Třeboň
    Třeboně
    území
Abstrakt (česky)
   Je popsáno rozšíření kvartérních sedimentů různých typů a jejich mocnosti na listu 1:50 000 Chlum u Třeboně. Podrobněji byly sledovány pleistocenní terasy Lužnice, významné jako zdroj stavebních a keramických surovin.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012