Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko : (12-44 Týnec nad Sázavou)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Holásek
Další názvy
    Quaternary sediments on the map sheet 12-443 Chotilsko
Autor
    Holásek, Oldřich, 1938-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Strany
    s. 59-60
Rok
    2004
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    litologie
    mapa geologická
    pliocén
    sedimentace fluviální
    sedimenty antropogenní
    sedimenty deluviální
    terasa říční
Geografické jméno
    Chotilsko (Příbram, Dobříš)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    12-44
    12-443
    Chotilsko
    Kvartérní
    Listu
    Sázavou
    Sedimenty
    Týnec
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012