Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na listu 22-124 Rožmitál pod Třemšínem (22-12 Březnice)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Holásek
Další názvy
    Quaternary sediments on the map sheet 22-124 Rožmitál pod Třemšínem
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 79-81
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    denudace
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    litologie
    mapa geologická
    sedimentace deluviofluviální
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty antropogenní
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Rožmitál pod Třemšínem (Příbram)
Klíčové slovo
    22-12
    22-124
    Březnice
    Kvartérní
    Listu
    Rožmitál
    Sedimenty
    Třemšínem
Abstrakt (anglicky)
   On the map at 1:25 000 scale, sheet 22-124 Rožmitál pod Třemšínem Quaternary sediments are mainly represented by Pleistocene-Holocene colluvial deposit. They mostly comprise angular rock fragments with loamy matrix. Some of them have a clast supported structure. Maximum proved thickness of these sediments reaches 10 to 19 m. Small relics of Pleistocene fluvial terraces of the Skalice stream are exposed exeptionally, being mostly overlain by colluvial sediments. Their stratigraphical classification is not clear at present. The thickness of the lithologically varied Holocene fluvial sediments ranges from 4.5 to 10.0 m
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012