Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou
Další názvy
    Quaternary sediments on the map sheet 22-212 Kamýk nad Vltavou
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Quaternary sediments, stratigraphy, lithology
Klíčové slovo
    22-212
    Kamýk
    Kvartérní
    Listu
    Sedimenty
    Vltavou
Abstrakt (česky)
   Kvartérní sedimenty mají poměrně malý plošný rozsah. Jsou zastoupeny několika genetickými typy: fluviálními, svahovými, deluvioeolickými, deluviofluviálními sedimenty a uloženinami antropogenními. Terasy 6 různých morfostratigrafických úrovní, rozlišené podél Vltavy, jsou zařazovány do svrchního a středního pleistocénu.
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary sediments on the map sheet 22-212 Kamýk nad Vltavou
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014