Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Holásek
Další názvy
    Quaternary sediments on the map sheet 22-221 Sedlčany
Autor
    Holásek, Oldřich, 1938-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Strany
    s. 57-58
Rok
    2004
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    aluvium
    denudace
    geologie regionální
    hlína
    jíl
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    litologie
    mapa geologická
    písek
    sedimenty antropogenní
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Sedlčany (Příbram, Sedlčany)
Klíčové slovo
    22-22
    22-221
    Kvartérní
    Listu
    Sedimenty
    Sedlčany
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012