Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221 (34-22 Hodonín)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček
Další názvy
    Quaternary sediments on the sheet Kyjov 34-221
Autor
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Strany
    s. 17-18
Rok
    1999
Poznámky
    1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    písek
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty organické
    sesuv
    spraš
    štěrk
    terciér
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kyjov (Hodonín)
Klíčové slovo
    34-22
    34-221
    Hodonín
    Kvartérní
    Kyjov
    Listu
    Sedimenty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012