Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
Další názvy
    Quaternary sediments on sheets Vracov 34-222 and Strážnice 34-223
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2000
Výraz tezauru
    quaternary sedimnets, organic sediments, pollen analysis, South Moravia, geological mapping
Klíčové slovo
    34-222
    34-223
    Kvartérní
    Listu
    Sedimenty
    Strážnice
    Vracov
Abstrakt (česky)
   Výzkum kvartérních sedimentů (spraše, eolické písky, fluviální, organické a eluviální) pro geologické mapování na území listů Vracov a Strážnice
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary sediments on sheets Vracov 34-222 and Strážnice 34-223
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014