Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček
Další názvy
    Quaternary sediments on the geological map sheet 1:50 000 Břeclav
Autor
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Strany
    s. 29-30
Rok
    1993
Poznámky
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Předmětová skupina
    aluvium
    eolické sedimenty
    extraglaciální oblasti
    kvartér Českého masivu
    mapa kvartérní
    paleopedologie
    sedimentace eolická
    sedimentační dynamika
Geografické jméno
    Břeclav
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    1:50
    34-23
    000
    Břeclav
    Geologické
    Kvartérní
    Listu
    Mapy
    Sedimenty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012