Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk (14-41 Šumperk)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Holásek
Další názvy
    Quaternary sediments on the map 1:25 000 sheet 14-412 Šumperk
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Strany
    s. 18-20
Rok
    1999
Poznámky
    9 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    koluvium
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty antropogenní
    spraš
    terasa
    záplavová niva
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Šumperk
Klíčové slovo
    14-41
    14-412
    Kvartérní
    Mapě
    Sedimenty
    Šumperk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012