Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského ostrohu
Další názvy
    Quaternary sediments of the alluvial plain of the Morava River near Uherský Ostroh
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Quaternary, Palaeopedology, Archaeology
Klíčové slovo
    Kvartérní
    Moravy
    Nivy
    Ostrohu
    Sedimenty
    Uherského
Abstrakt (česky)
   Pohřbené půdy jsou vyvinuty na fluviálních hlinitých píscích a štěrcích v údolní nivě Moravy. Archeologické výzkumy zjistily osídlení od Eneolitu do slovanského období.
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary sediments of the alluvial plain of the Morava River near Uherský Ostroh
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014