Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Oldřich Holásek
Další názvy
    Quaternary sediments in surroundings of Písty sand pit (sheet 13-141 Nymburk)
Autor
    Havlíček, Pavel, 1944-
    Holásek, Oldřich, 1938-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Strany
    s. 62-64
Rok
    2007
Poznámky
    1 obr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Klasifikační znak
    55(1)
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geologie regionální
    kryoturbace
    kvartér
    kvartér Polabí
    litologie
    mapa geologická
    písek
    pleistocén-svrchní
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    stratigrafie
    těžba povrchová
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Písty (Nymburk, Nymburk)
Klíčové slovo
    13-14
    13-141
    Kvartérní
    List
    Nymburk
    Okolí
    Pískovny
    Písty
    Sedimenty
    širším
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012