Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)
Další názvy
    Quaternary sediments in surroundings of Písty sand pit(sheet 13-141) Nymburk)
Autor
    Havlíček, Pavel
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    3
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Quaternary sediments, stratigraphy, lithology, cryoturbation
Klíčové slovo
    13-141
    Kvartérní
    List
    Nymburk
    Okolí
    Pískovny
    Písty
    Sedimenty
    širším
Abstrakt (česky)
   Svrchnopleistocenní terasa Labe (17 metrů) je překryta navátými písky (duny) 6-10 m. Uvnitř fluviálních písků kryoturbace
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary sediments in surroundings of Písty sand pit(sheet 13-141) Nymburk)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014