Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
Další názvy
    Quaternary sediments in the vicinity of Somoto town (Nicaragua)
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Quaternary,fluvial sandy gravel,alluvial fans, slope sediments,soil sediment
Klíčové slovo
    Kvartérní
    Nikaragua
    Okolí
    Sedimenty
    Somota
Abstrakt (česky)
   Většinou jde o denudační terén jen s menším rozsahem nevulkanických kvartérních sedimentů.Nejlépe jsou vyvinuty terasy s povrchem 10 - 20 m a 30 -90 m relativní výšky.3těrky jsou špatně vytříděny, mají cahrakter sedimentů výplavových kuželů.Největším přírodním nebezpečím jsou sesuvy, povodně zejména v kaňonovitých údolích.
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary sediments in the vicinity of Somoto town (Nicaragua)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014