Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní terasy řeky Želivky
Údaj o odpovědnosti
    Břetislav Balatka, Jan Kalvoda
Další názvy
    Quaternary terraces of the Želivka River
Autor
    Balatka, Břetislav, 1931-
    Kalvoda, Jan, 1943-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 115, č. 2
Strany
    s. 113-130
Rok
    2010
Poznámky
    3 obr., 2 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.4
    551.7
    552
Skupina konspektu
    551
    552
Předmětová skupina
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    pleistocén
    relikt
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
    spád řeky
    terasa
    údolí
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Želivka-povodí (Česko)
Klíčové slovo
    Kvartérní
    řeky
    Terasy
    Želivky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 8. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012